data
طراحی خانه پایدار


1-سایت مورد نظر یک زمین 20*30 متر میباشد که ضلع 20 متر به سمت شمال است و چهار طرف زمین همسایه وجود ندارد.

2- ورودی پارکینگ می تواند از هر چهار طرف در نظر گرفته شود.

3- مساحت و زیربنای موضوع طراحی در سایت مورد نظر در اختیار طراح می باشد.

 

موضوع: طراحی خانه(ویلا) پایدار با توجه به شرایط اقلیمی و  پارامترهای سیستم فعال و غیر فعال(سایت مورد نظر در شهر شهمیرزاد در نظر گرفته شده است)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:6  توسط arch | 
سایت پلان برای درس (مبانی طرح معماری داخلی) (جهاد)


 برای دانلود سایت پلان کلیک کنید

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:13  توسط arch | 
پلان پیشنهادی برای مبانی بیان معماری


برای دانلود فایل کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 6:36  توسط arch | 
نقشه هوایی شهر-1343


برای دانلود فایل کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:31  توسط arch | 
سایت پلان و برنامه فیزیکی آموزشی(دانشکده معماری)


برای دانلود سایت پلان کلیک کنید.

برای دانلود برنامه فیزیکی کلیک کنید.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:43  توسط arch | 
سایت پلان و برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی


 برای دانلود سایت پلان  کلیک کنید.

  برای دانلود برنامه فیزیکی  کلیک کنید. 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:11  توسط arch | 
فهرست مطالب و نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی معماری

 


برای دانلود فایل کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:55  توسط arch | 
برنامه فیزیکی بیمارستان


برای دانلود فایل کلیک کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:55  توسط arch | 
مدارک مورد نیاز برای پروژه روستا


برای دانلود فایل کلیک کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 21:32  توسط arch | 
ماکت سازی-کار با گل


برای دانلود فایل کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ساعت 9:46  توسط arch |