data
طراحی فنی-رشد دانش


برای دانلود فایل کلیک کنید

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ساعت 17:36  توسط arch | 
تحلیل سایت-رشد دانش


برای دانلود فایل کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 19:13  توسط arch | 
برنامه فیزیکی مجتمع تجاری- طرح 1


برای دانلود فایل کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۹۴ساعت 21:54  توسط arch | 
برنامه فیزیکی دانشکده--طرح 2


برای دانلود فایل کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ساعت 22:7  توسط arch | 
طراحی جدید خانه-جهاد دانشگاهی


 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴ساعت 19:51  توسط arch | 
سایت بافت تاریخی سمنان-جهاد


برای دانلود فایل کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 22:13  توسط arch | 
پلان فروشگاه رفاه-جهاد


برای دانلود فایل کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 11:13  توسط arch | 
سایت پلان پارک 17 شهریور


برای دانلود فایل کلیک کنید.

برای دانلود فایل اتوکدی کلیک کنید.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:58  توسط arch | 
برنامه فیزیکی بیمارستان


برای دانلود فایل کلیک کنید.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:30  توسط arch | 
ترسیم دتایل های ساختمان-رشد


برای دانلود فایل پله کلیک کنید.

 برای دانلود فایل نما کلیک کنید.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 7:6  توسط arch |